INFO

Stichting zout der aarde Den Haag
Oudemansstraat 277
2522 SH Den Haag
KVK: 67626734
RSIN: 857098676

GIFTEN
Bank ING: NL83 INGB 0007 4915 82

Christelijk Wijkcentrum de Rank is onderdeel van Stichting Zout der Aarde Den Haag
Buurtkerk de Rank is voort gekomen uit de activiteiten van de stichting en wijkcentrum en heeft een zelfstandige leiding.

Statuten Stichting zout der aarde Den Haag
BELEIDSPLAN
JAARREKENING 2023